Dé website voor vrouwen in (vroeg) herstel van een verslaving.

Stick with the Winners

Taboeloze blogartikelen

Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Zélfs in 2020 heersen er in Nederland taboes over uiteenlopende onderwerpen zoals; psychische problemen, prostitutie, armoede, verslavingen en seksueel misbruik.

In herstel word gestreefd naar eerlijkheid, bereidwilligheid en openheid van geest. Er is dus geen ruimte meer voor geheimen die je van binnen opvreten! In het blog komen echte verhalen met hun donkere kant naar voren, waar nu het licht op mag gaan schijnen.

Ook zal je artikelen tegenkomen met veel handige tips en trucs om je cleantijd te kunnen verlengen. Hierbij zullen herkenbare situaties geschetst worden met praktisch inzetbare handelingen. Kortom, aan de slag!

Artikelen:

04.03.2020

Een nieuw fellowship: SPA

Ik heb Ted geïnterviewd. Zij is mede oprichtster van de SPA.
De SPA betekent Spirituele Probleemoplossers Anonymous. Daar verteld zij passievol over. De SPA is een anonieme zelfhulpgroep die bedoelt is voor iedereen die aan zijn/haar probleem wil werken.
De SPA werkt met het 12 stappenprogramma van de AA (Alcoholics Anonymous).

SPA is ontstaan vanuit de visie van Ted. In haar fulltime baan, als sociaal makelaar in Moerwijk, te Den Haag, treft ze mensen met diverse problemen. Financiële schulden, dakloosheid, op een wachtlijst staan van de GGZ, psychische problemen, etc. Deze groep mensen heeft geen programma waartoe ze zich kunnen wenden. Ted is ervan overtuigd dat het 12-stappen-programma (oorspronkelijk ontworpen voor alcoholisten) ook voor deze groep mensen uitkomst kan bieden. Maar, mensen moeten wel weten dat de SPA bestaat. Iedereen is van harte welkom de SPA groep te ervaren. Het delen van verhalen delen over onmacht, pijn en verwarring in een bijeenkomst met lotgenoten geeft herkenning en draagt bij aan oplossingen.

“Spirituele Probleemoplossers Anonymous zijn bedoeld voor iedereen die spiritueel aan zijn/haar problemen wil werken. Wij geloven dat de oplossing spiritualiteit is. Mensen hebben heel veel verschillende soorten problemen: eenzaamheid, trauma, stress, psychosomatisch klachten, identiteitsproblemen, rouw en verlies, verslaving, discriminatie, familieproblemen, schulden, en nog veel meer.”

“De problemen zijn divers. Wat wij allemaal delen is, dat wij machteloos staan tegenover onze problemen. We kunnen het niet zelf oplossen. Bij SPA vinden wij samen de oplossing; een spirituele oplossing. We hoeven het niet meer alleen te doen. We gaan op zoek naar onze eigen spiritualiteit. We vinden een “Hogere Macht”. Die helpt ons onze problemen op te lossen. Een openbaring is de warmte van ervaringsdeskundigen/lotgenoten. Wij delen onze problemen, ons gevoel van machteloosheid en de oplossingen. Het is prachtig dat wanneer wij problemen hebben, wij een groep kunnen binnenstappen en daar horen dat we niet de enige zijn! Dit is een feest van herkenning. Eindelijk zijn mensen bereid om naar ons te luisteren. Na de bijeenkomst worden er onderling telefoonnummers uitgewisseld. Zo kunnen we altijd met iemand contact opnemen als we het moeilijk hebben. De SPA werkt met een sponsorsysteem. De sponsor staat ons bij, bij het werken aan het 12-stappen-programma.”

“Bijkomend voordeel is dat deelnemers uit hun isolement komen. We krijgen een doel in ons leven. We leren samenhorigheid kennen. Ted gelooft in de kracht van verbinding. Uiteraard is het effect van SPA voor iedereen anders. Mensen met bijvoorbeeld zware mentale problemen kunnen die in SPA misschien niet oplossen, maar door naar de bijeenkomsten te gaan hun problemen wel hanteerbaar maken. Het gemeenschappelijk probleem is isolement.”

“Er zijn helaas nog veel taboes in de wereld, zoals armoede, huiselijk geweld, seksueel misbruik, schulden, prostitutie, verslavingen en GGZ-problematieken. Mensen mogen er niet over praten.
Binnen de SPA kan hier op een veilige en open manier over gepraat worden. Het is voor veel mensen een enge en onrealistische eerste stap. Toch wanneer deze eerste stap eenmaal gezet is, volgt een gevoel van moed en overwinning.”

“SPA is een fellowship. In SPA draait alles om verbinding. Een nuttige verbinding aan de groep is het innemen van een servicepositie. Iedereen is welkom om te komen helpen als koffiepersoon of als greeter (iemand die aan het begin van de bijeenkomst iedereen begroet). Wij zijn een groep, we zorgen voor onszelf. Wij leren verantwoordelijkheid nemen voor onze probleem en ons leven.
Hierdoor voelen wij ons gewaardeerd in de groep.”

“Binnen dit fellowship krijgen we technieken aangeleerd om onze problemen hanteerbaar te maken. Dit kan door middel van sponsorschap, waarbij we samen problemen onder de loep leggen om tot een oplossing te komen.
Herkennen, benoemen en uitspreken van problemen zorgen voor (on)bewuste ontlading van opgekropte energie. Door contact met andere mensen, komt er iets in beweging. We voelen ons onderdeel van een groep. We zijn niet alleen.”

Ted’s droom is dat de SPA zich in 2030 als een olievlek heeft verspreid. Ze hoopt dat de bestaande groep gaat groeien en dat mensen in hun eigen buurt een SPA opzetten. Ze hoopt dat de schaamtecultuur op deze manier wordt teruggedrongen. Ted hoopt dat in 2030 een groot deel van de samenleving het niet meer dan normaal vindt om te praten over hun problemen.
In verbinding ligt de kracht!

MCD - 19:46:23 | Een opmerking toevoegen